Akademia BioControl | » Efektywna Produkcja Pelletu – Jakość Produktu/ Utrzymanie Ruchu/ Zarządzanie Produkcją – 26.02.2019 r.

Archiwum wydarzeń

Efektywna Produkcja Pelletu – Jakość Produktu/ Utrzymanie Ruchu/ Zarządzanie Produkcją – 26.02.2019 r.

W dniu 26.02.2019 w Warszawie odbyły się warsztaty szkoleniowe pt.: „Efektywna Produkcja Pelletu – Jakość Produktu/ Utrzymanie Ruchu/ Zarządzanie Produkcją”. Organizatorem spotkania była POLSKA RADA PELLETU przy współpracy z firmą audytorską BIOCONTROL.

Warsztaty rozpoczęto od omówienia wymagań jakościowych dla Pelletu różnych klas jakości, badań wewnętrznych wykonywanych w ramach zakładowej kontroli produkcyjnej oraz przedstawienia parametryzacji procesu produkcji. Kwestie dotyczące parametrów jakościowych peletu drzewnego wraz z wymaganiami schematów certyfikacji ENplus/ DINplus szeroko przedstawił przedstawiciel Polskiej Rady Pelletu, autoryzowany audytor systemów ENplus/ DINplus/ SNS – pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz.

W drugiej części warsztatów ekspert techniczny przy Stowarzyszeniu Polskiej Rady Pelletu, który uczestniczył w wielu inspekcjach technicznych linii granulacji w Polsce i Europie, od wielu lat związany zawodowo z fabryką Pelletu drzewnego, która produkuje ponad 30 tyś. ton rocznie – pan Marcin Łazicki – przedstawił tematy dotyczące utrzymania ruchu. Do najważniejszych tematów w drugiej części należą kwestie dotyczące m.in.:

  • Awarie i nieplanowane przestoje;
  • Preventive Maintenance -PM
  • Operator Maintenance- OM
  • Szkolenie operatorów- kto? o czym? jak?
  • Przeglądy Maszyn -sposób, harmonogram
  • Stan techniczny urządzeń a jakość produktu
  • Remonty -planowanie , metodologia
  • Przezbrojenia
  • Minimalizacja mikroprzestojów

Warsztaty szkoleniowe  były bogate w dyskusje, wymianę doświadczeń oraz ćwiczenia praktyczne przeprowadzone z uczestnikami. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za zainteresowanie oraz aktywny udział w dyskusji i warsztatach. Jednocześnie zapraszamy państwa na kolejne szkolenia organizowane z ramienia Polskiej Rady Pelletu przy współpracy z Biocontrol.

Bądź zawsze na bieżąco!

Zapisz się do newlettera - nie przegap żadnego szkolenia