System Jakości Pelletu Drzewnego wg ISO 17225-2 wg schematów certyfikacji ENplus i DINplus (A1)

Zaproszenie

Proces certyfikacji zapewnia produkt wysokiej jakości dla całego łańcucha dostaw pelletu drzewnego, od miejsca jego wyprodukowania aż po dostawę do klienta końcowego. Firma audytorska Biocontrol, jako wieloletni ekspert w dziedzinie certyfikacji organizuje warsztaty szkoleniowe dotyczące „Systemu Jakości Pelletu Drzewnego wg ISO 17225-2 wg schematów certyfikacji ENplus i DINplus (A1)”.

Cel szkolenia:

Podczas warsztatów szkoleniowych uczestnicy zapoznają się z aktualnymi zasadami kontroli jakości pelletu drzewnego wg ISO 17225-2 i wymagań schematów certyfikacji ENplus i DINplus (A1), a także będę mieli możliwość zapoznania się z podstawowym wyposażeniem laboratorium zakładowego, z metodologią prowadzenia analiz w laboratorium zakładowym oraz zasadami nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.

Korzyści ze szkolenia:

Podczas warsztatów wystąpią wybitni eksperci, doświadczeni praktycy w osobie pani Agnieszki Kędziory-Urbanowicz – doświadczonego audytora, autorki procedur i programów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności przy dostawach biomasy na cele energetyczne, oraz pana Prof. dr hab. inż. Mariusza Jerzego Stolarskiego od lat związanego z bezpieczeństwem energetycznym, zmianami klimatu, bioenergią oraz polityką energetyczną. Dodatkowo zajęcia w laboratorium zakładowym poprowadzi wyspecjalizowany pracownik akredytowanego laboratorium.

Adresaci szkolenia:

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych wdrożeniem systemu zapewnienia jakości wg normy ISO 17225-2 oraz wytycznych schematów certyfikacji ENplus i DINplus, a także do tych którzy już posiadają system jakości i chcą go stale doskonalić.

Już dziś zapraszamy Państwa na warsztaty szkoleniowe związane z system jakości pelletu drzewnego wg normy ISO 17225-2 oraz wymagań schematów certyfikacji ENplus i DINplus.  O szczegółach spotkania będziemy Państwa informować na bieżąco w późniejszym terminie. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej i portali społecznościowych.

Prelegenci

mgr inż. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, BIOCONTROL Sp. z o.o.

Absolwenta Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością Akademii Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych Energetyka i Odnawialne Źródła Energii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W latach 2009 – 2013 pracowała w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Budowlanych jako auditor wiodący zakładowej kontroli produkcji (ZKP) branży budowlanej w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Od 2012 roku członek Komitetu Technicznego powołanego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (KT 212) i członek europejskiej grupy jednostek notyfikowanych SG 15. Od 10 lat związana z certyfikacją systemów zarządzania. W latach 2013 – 2015 Kierownik ds. Rozwoju Produktu Branży Certyfikacji i Audytu (SSC) SGS Polska Sp. z o.o., również auditor systemu SNS dla biomasy i ZKP. W strukturach SGS Polska Sp. z o.o. pełniła funkcję Koordynatora Projektu związanego z Krajowym Systemem Weryfikacji Pochodzenia Biomasy, autor procedur i programów certyfikacji oraz Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy. W roku 2014 współzałożyciel i udziałowiec firmy audytorskiej BIOCONTROL Sp. z o.o. W strukturach BIOCONTROL opracowała autorski program administrowania systemem certyfikacji oraz jest autorem standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy stałej na cele energetyczne, które to do dnia dzisiejszego stanowią najczęściej wybierane rozwiązanie przy uwierzytelnianiu łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne. Członek Komisji Leśno- Drzewnej działającej przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Obecnie również Wiceprezes POLSKIEJ RADY PELLETU – www.polskaradapelletu.org

Czytaj więcej

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski

Profesor tytularny nauk rolniczych, dyscyplina agronomia, specjalność agroenergetyka, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Realizuje badania związane z hodowlą, produkcyjnością, jakością biomasy i możliwościami wykorzystania roślin alternatywnych do celów przemysłowych i energetycznych. Wymiernym efektem tych badań są m.in. polskie odmiany wierzby energetycznej, technologie ich uprawy i pozyskiwania oraz przetwarzania do paliw stałych i gazowych. Bardzo istotnym elementem prowadzonych badań jest ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej uprawy, produkcji oraz przetwórstwa biomasy kilkunastu gatunków roślin wieloletnich oraz nieżywnościowych roślin oleistych i pozostałości poprodukcyjnych. W ramach krajowego projektu strategicznego oraz 7 Programu Ramowego UE (EuroBioRef) prowadził badania dotyczące wykorzystania biomasy lignocelulozowej do produkcji biopaliw transportowych II generacji, alternatywnych dla paliw ropopochodnych. Ponadto był/jest wykonawcą w projektach UE dotyczących efektywności energetycznej w rolnictwie (AGREE, 7PR) oraz efektywności małych biogazowni rolniczych (ERANET). Prof. Stolarski opublikował około 80 publikacji, jest współautorem patentu oraz 9 odmian wierzby na cele energetyczne. Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw, m.in: The Association for the Advancement
of Industrial Crops, Polskie Towarzystwo Biomasy “POLBIOM”, Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Rada Naukowa Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Komitet Programowy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. Realizował łącznie 15 projektów badawczych, w tym 4 międzynarodowe. W 4 projektach
był kierownikiem. Uczestnik licznych wyjazdów o charakterze naukowym, szkoleniowym, studyjnym do kilku państw UE. Ponadto na zaproszenie Department of State in Washington, D.C w ramach International Visitor Leadership Program (IVLP) odbył staż w USA związany z bezpieczeństwem energetycznym, zmianami klimatu, bioenergią oraz polityką energetyczną. Swoją przyszłość naukową wiąże z rozwojem biogospodarki.

Czytaj więcej

Partnerzy

Gdynia Waszyngtona 34

Bądź zawsze na bieżąco!

Zapisz się do newlettera - nie przegap żadnego szkolenia