Pełnomocnik systemów ENplus/ DINplus 27.04.2018

"MAZURIANA" SZCZYTNO, SIENKIEWICZA 2 (PRZY PLACU JURANDA)

Zaproszenie

Akademia Biocontrol przy współpracy Polskiej Rady Pelletu organizuje praktyczne warsztaty szkoleniowe z zakresu wytycznych schematów certyfikacji ENplus i DINplus. 

Spotkanie odbędzie się już 27-go kwietnia w sali konferencyjnej w restauracji „MAZURIANA” w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 2 (przy Placu Juranda). 

Cel szkolenia:

Podczas spotkania uczestnicy uzyskają niezbędne umiejętności dotyczące zasad systemu zapewniania jakości pelletu drzewnego wg normy ISO 17225-2. Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie mógł samodzielnie planować i organizować system ENplus/ DINplus,  a także prawidłowo interpretować wymagania standardów ENplus/ DINplus i umieć je zastosować w organizacji poprzez realizację działań systemowych tj.: prowadzić nadzór nad dokumentacją i zapisami, prowadzić nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym, nadzorować działania korygujące i zapobiegawcze oraz monitorować jakość i znać zasady prowadzenia badań laboratoryjnych.

Korzyści ze szkolenia:

Nabyta wiedza  pozwoli zainteresowanym pełnić funkcję menadżera jakości (potocznie określanego jako Pełnomocnika ds. Jakości ENplus/ DINplus). Szkolenie poprowadzi autoryzowany Audytor ENplus/ DINplus – pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, która przekaże uczestnikom niezbędne kompetencje tak aby dobrze przygotować Państwa do roli pełnomocnika, aby Państwo zrozumieli, na czym polega rola pełnomocnika i czego wymaga się od kandydatów na to stanowisko oprócz odpowiednich kompetencji i wiedzy.

Uczestnicy szkolenia zostaną również zapoznani z podstawowym wyposażeniem laboratorium zakładowego, metodologią prowadzenia analiz w laboratorium zakładowym oraz zasadami nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w warsztatach zapraszamy podmioty zainteresowane wdrożeniem systemu zapewnienia jakości wg normy ISO 17225-2 i wytycznych schematów certyfikacji ENplus i DINplus i przede wszystkim kandydatów na stanowisko Pełnomocnika ds. ENplus i DINplus. Do wzięcia udziału w spotkaniu zachęcamy kadrę odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu zapewniania jakości pelletu drzewnego, tj. pełnomocników ds. Jakości oraz wszystkich nowych pracowników zakładów granulacji pelletu, którzy chcą poznać zasady systemu zapewniania jakości pelletu drzewnego.

Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej i portali społecznościowych.

 

Program

 Pobierz program

7.30-8.00 Rejestracja. Kawa powitalna
8.00-8.30 Przejazd do zakładu produkcji pelletu drzewnego
9.00-10.00 Wizyta w zakładzie produkcyjnym
10.00-10.30 Powrót do miejsca szkolenia
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-13.00 I Blok - Wymagania - ogólne
13.00-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-16.00 II Blok - Wymagania szczególowe
16.00-16.30 Test
16.30-17.00 Podsumowanie. Rozdanie świadectw
Czytaj więcej

Prelegenci

mgr inż. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz –

Absolwenta Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością Akademii Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych Energetyka i Odnawialne Źródła Energii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W latach 2009 – 2013 pracowała w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Budowlanych jako auditor wiodący zakładowej kontroli produkcji (ZKP) branży budowlanej w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Od 2012 roku członek Komitetu Technicznego powołanego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (KT 212) i członek europejskiej grupy jednostek notyfikowanych SG 15. Od 10 lat związana z certyfikacją systemów zarządzania. W latach 2013 – 2015 Kierownik ds. Rozwoju Produktu Branży Certyfikacji i Audytu (SSC) SGS Polska Sp. z o.o., również auditor systemu SNS dla biomasy i ZKP. W strukturach SGS Polska Sp. z o.o. pełniła funkcję Koordynatora Projektu związanego z Krajowym Systemem Weryfikacji Pochodzenia Biomasy, autor procedur i programów certyfikacji oraz Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy. W roku 2014 współzałożyciel i udziałowiec firmy audytorskiej BIOCONTROL Sp. z o.o. W strukturach BIOCONTROL opracowała autorski program administrowania systemem certyfikacji oraz jest autorem standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy stałej na cele energetyczne, które to do dnia dzisiejszego stanowią najczęściej wybierane rozwiązanie przy uwierzytelnianiu łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne. Członek Komisji Leśno- Drzewnej działającej przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Obecnie również Wiceprezes POLSKIEJ RADY PELLETU – www.polskaradapelletu.org

Czytaj więcej

PATRONAT HONOROWY

Szczytno, ul. Sienkiewicza 2

Bądź zawsze na bieżąco!

Zapisz się do newlettera - nie przegap żadnego szkolenia