Akademia BioControl | » VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów 1-2 marca 2018

Archiwum wydarzeń

VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów 1-2 marca 2018

Za nami międzynarodowa konferencja – VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów.  Podczas spotkania licznie zgromadzeni eksperci z wielu krajów wymienili się doświadczeniami dotyczącymi najnowszych osiągnięć związanych z wykorzystaniem biomasy i odpadów na cele energetyczne. Firma audytorska Biocontrol została partnerem strategicznym tego wydarzenia. Organizatorem był Center for Business przy współpracy  Ministerstwa Energii, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas konferencji odbyły  się prelekcje dotyczące aktualnych kierunków legislacyjnych dotyczących biomasy na cele energetyczne. Projekt dotyczący ukierunkowania na wykorzystanie OZE przez Lasy Państwowe przedstawił naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych, pan Mariusz Błasiak. Zgromadzeni wysłuchali ciekawe wykłady związane z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi spalania biomasy i odpadów oraz wzięli aktywny udział w dyskusjach panelowych z przedstawicielami rynku, ekspertami branży energetycznej i przemysłu.

Na zakończenie forum uczestnicy zwiedzili nowoczesny Zakład Oczyszczalni Ścieków „Czajka” gdzie poznali sprawdzone rozwiązania i technologie utylizacji odpadów ściekowych gwarantujące bezpieczeństwo mieszkańcom i środowisku.

Bądź zawsze na bieżąco!

Zapisz się do newlettera - nie przegap żadnego szkolenia