Akademia BioControl | » Biogaz, Biomasa, Kogeneracja – Forum prawa i technologii

Archiwum wydarzeń

Biogaz, Biomasa, Kogeneracja – Forum prawa i technologii

W dniach 7-8 grudnia 2017 roku, w Zakopanem w hotelu TATRA odbyła się pierwsza edycja Forum prawa i technologii: Biogaz, Biomasa, Kogeneracja. Organizatorem spotkania była firma City Brand Energia Odnawialna, partnerem merytorycznym była firma audytorska Biocontrol Sp. z o.o., natomiast patronat nad wydarzeniem objęła Polska Rada Pelletu.

Podczas spotkania prelegenci przedstawili tematykę związaną ze stanem prawnym w zakresie nowego systemu wsparcia dla kogeneracji, biogazu i biomasy. Mieliśmy okazję wysłuchać przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, którzy zaprezentowali możliwości wykorzystania drewna w energetyce oraz zamierzenia dotyczące OZE jako podstawowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu. Uczestnicy wysłuchali również prelekcji dotyczących  aktualnych regulacji prawnych i perspektyw ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą; jakości pelletu drzewnego jako paliwa niskoemisyjnego w walce ze smogiem, czy perspektyw inwestycyjnych dla biomasy w małej skali i możliwości dofinansowania projektów.

Bądź zawsze na bieżąco!

Zapisz się do newlettera - nie przegap żadnego szkolenia