Prelegenci

dr Marian Ślifierz – Prezes MS Consulting

https://www.linkedin.com/

ebony virgin old man porn Były wieloletni doradca Prezesa URE, jego przedstawiciel w wielu organach Unii Europejskiej (Council of European Energy Regulators, ERGEG, DG TREN), Energy Regulator’s Regional Association, współpracownik i konsultant International Energy Agency oraz OECD, prowadzący szkolenia dla instytucji regulacyjnych i sektora elektroenergetycznego z ponad 30 krajów świata.

follow

Marek Kaźmierczak

hot girls fuck nerd jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Dyplom uzyskał w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Łódzkiej w specjalizacji Maszyny i urządzenia cieplne.

https://ravensrestfarm.com/hardcore-virgin-porn

pure faces teen models Od początku pracy zawodowej związany z elektrociepłowniami łódzkimi. W przebiegu kariery zawodowej zatrudniony był w mechanicznych działach wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jako Kierownik Wydziału Energetycznego zajmował się nadzorem nad eksploatacją urządzeń wytwórczych elektrociepłowni oraz jako jedno z zadań, analizami ekonomicznymi dotyczącymi inwestycji biomasowych. Uczestniczył w realizacji i uruchamianiu projektów biomasowych w grupie Veolia. Równolegle do pracy zawodowej rozwijał kompetencje z zakresu energetyki oraz finansów i zarządzania.

follow site

pussy creampie tube Od 1 stycznia 2010 roku jako Główny specjalista ds. obrotu biomasą w spółce zajmującej się obrotem paliwami a po reorganizacji w spółce Veolia Energia Polska S.A., kieruje działalnością operacyjną Departamentu ds. obrotu biomasą Veolia Energia Polska S.A.. Znaczący i ważny udział w zakresie pełnionych przez niego obowiązków stanowi nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem pochodzenia biomasy dostarczanej do spółek wytwórczych grupy Veolia.

avatar

mgr Adam Sarnaszek, Prezes Zarządu BIOCONTROL Sp. z o.o.

free housewife fuck videos Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej i University of Northampton. W latach 1998 – 2003 pracował na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowo–finansowym.

https://directoriodeseguridadydefensa.com/mature-strip-free-pics

british homemade porn videos Od 12 lat związany z certyfikacją systemów zarządzania. W latach 2002–2007 jako auditor wiodący w Biurze Certyfikacji PRS SA. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Dyrektora Branży Certyfikacji i Audytu w SGS Polska Sp. z o.o. Od 2012 roku jako Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią zaangażowany również w międzynarodowe projekty regionalne w strukturach korporacyjnych Grupy SGS. Przewodniczył pracom Komitetu Technicznego powołanego przy SGS Polska Sp. z o.o. w celu opracowania oraz wdrożenia procedur i programów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności przy dostawach biomasy na cele energetyczne.

https://trdionline.org/sexy-lesbian-girls-making-out

twinks cumshots movies W roku 2014 jako założyciel i udziałowiec BIOCONTROL Sp. z o.o. współtworzył Krajowy Standard Uwierzytelniania Biomasy oraz opracował autorski program administrowanie systemem certyfikacji SNS, który do dnia dzisiejszego stanowi najczęściej wybierane rozwiązanie przy weryfikacji łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne.

mgr inż. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, Konsultant Wiodący i Pełnomocnik Zarządu BIOCONTROL Sp. z o.o.

drunk young girls having sex Absolwenta Wydziału Towaroznawstwa, specjalności Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością Akademii Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych Energetyka i Odnawialne Źródła Energii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W latach 2009 – 2013 pracowała, jako starszy specjalista w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Budowlanych i auditor wiodący zakładowej kontroli produkcji branży budowlanej w jednostce certyfikującej Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Od 2012 roku członek Komitetu Technicznego powołanego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (KT 212 Wyroby do Budowy Dróg) i członek europejskiej grupy jednostek notyfikowanych SG 15.

blonde cop interracial porn Od 8 lat związana z certyfikacją systemów zarządzania. W latach 2013 – 2014 na stanowisku Starszy Specjalista ds. Certyfikacji, a od 2014 roku na stanowisku Kierownik ds. Rozwoju Produktu Branży Certyfikacji i Audytu (SSC) SGS Polska Sp. z o.o., również auditor systemu SNS dla biomasy i zakładowej kontroli produkcji.

black girl gets facial Autor standardu dotyczącego systemu należytej staranności dla biomasy stałej – Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy W roku 2014 jako założyciel i udziałowiec BIOCONTROL Sp. z o.o. współtworzyła Krajowy Standard Uwierzytelniania Biomasy oraz opracowała autorski program administrowaniem systemu certyfikacji SNS, który do dnia dzisiejszego stanowi najczęściej wybierane rozwiązanie przy uwierzytelnianiu łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne.

mgr Martyna Gatkowska

kelly clarkson black beauty wallpaper Zastępca Kierownika Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na Kierunku Geografia i Studia Regionalne, Specjalizacja Teledetekcja i Systemy Informacji Przestrzennej jak również studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami badawczymi i aplikacyjnymi. Specjalista z zakresu zarządzania projektami badawczymi i wdrożeniowymi. Kierownik Projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej SERENE, mającego na celu opracowanie metod rozpoznania upraw energetycznych oraz określania ich biomasy z wykorzystaniem danych satelitarnych. Obecnie Kierownik Projektu wdrożeniowego ASAP – Satelitarny Serwis Rolnictwa Precyzyjnego.

mgr Sebastian Olaf Stiler

ebony ayes anal Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz studiów podyplomowych, w tym Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2003 roku związany z branżą OZE, pełniąc funkcje zarządcze w Spółkach dedykowanych do obrotu i sprzedażą biomasy na cele
energetyczne do największych Grup Energetycznych w Polsce.
Od 2007 roku na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Ochrony Środowiska prowadzi autorski projekt ze studentami pierwszego i drugiego roku w formie wykładów i ćwiczeń z propagowania OZE ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania biomasy na cele energetyczne.
Od 2015 roku Dyrektor Rozwoju Rynku Biomasy w Grupie Consus S.A., w strukturach Grupy jest odpowiedzialny za rozwój oraz koordynację działań związanych z obrotem biomasą na rynkach międzynarodowych. Posiada 20-letnie praktyczne doświadczenie w rozwijaniu i zarządzaniu biznesem.

girls party evites Doświadczenie zdobywał na rynkach Europy Wschodniej z uwzględnieniem rynków Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Ukrainy oraz od 4 lat na rynkach międzynarodowych w tym Niemcy, Irlandia, Dania, Hiszpania oraz na rynku Afryki w tym Togo, Ghana, Senegal i Nigeria. Posiada głęboką wiedzę na poziomie strategicznym i wykonawczym. Jest konsultantem w przedsiębiorstwach z branży OZE i energetycznych. Doradza producentom, dostawcom i odbiorcom biomasy. Od 2015 roku dołącza do grona ekspertów Biocontrol Sp. z o.o. pełniąc rolę konsultanta i eksperta rynku biomasy, i w tym samym roku rozpoczyna działalność jego firma Bio Global Consulting specjalizująca się w doradztwie biznesowym oraz specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska.

avatar

prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski

crazy anal galleries profesor tytularny nauk rolniczych, dyscyplina agronomia, specjalność agroenergetyka, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Realizuje badania związane z hodowlą, produkcyjnością, jakością biomasy i możliwościami wykorzystania roślin alternatywnych do celów przemysłowych i energetycznych.

miller beer girl picture W ramach krajowego projektu strategicznego oraz 7 Programu Ramowego UE (EuroBioRef) prowadzi/ł badania dotyczące wykorzystania biomasy lignocelulozowej do produkcji biopaliw transportowych II generacji, alternatywnych dla paliw ropopochodnych. Ponadto był/jest wykonawcą w projektach UE dotyczących efektywności energetycznej w rolnictwie (AGREE, 7PR) oraz efektywności małych biogazowni rolniczych (ERANET).

sex movies by egory Prof. Stolarski opublikował około 80 publikacji, jest współautorem patentu oraz 9 odmian wierzby na cele energetyczne. Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw np: The Association for the Advancement of Industrial Crops, Polskie Towarzystwo Biomasy “POLBIOM”, Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Rada Naukowa Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Komitet Programowy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. Realizował łącznie 15 projektów badawczych, w tym 4 międzynarodowe. W 4 projektach był kierownikiem. Uczestnik licznych wyjazdów o charakterze naukowym, szkoleniowym, studyjnym do kilku państw UE. Ponadto na zaproszenie Department of State in Washington, D.C w ramach Interantional Visitor Leadership Program (IVLP)

Bądź zawsze na bieżąco!

Zapisz się do newlettera - nie przegap żadnego szkolenia

pictures of very large breasts